naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
ŚDM - INFORMACJE
15.07.2016


Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych na czas ŚDM
- Województwo Śląskie.    W dniu wizyty Ojca Świętego w Częstochowie na drogach obszaru województwa śląskiego zostanie wprowadzony czasowy zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz pojazdów będzie obowiązywał 28 lipca 2016 roku w godzinach od 4.00 do 16.00 i nie będzie dotyczył autobusów.

Zakaz obejmie obszar administracyjny Częstochowy oraz następujące odcinki dróg publicznych wykraczających poza ten obszar:
 • Droga krajowa nr 1 – na odcinku od granicy z województwem łódzkim do węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza;
 • Droga krajowa S-1 – na odcinku od węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza do zjazdu na autostradę A-4;
 • Droga krajowa nr 46 – na całym obszarze województwa śląskiego;
 • Droga krajowa nr 43 – na całym obszarze województwa śląskiego.
Zakaz ruchu nie będzie dotyczył:
 • pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
 • pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;
 • pojazdów przewożących żywe zwierzęta;
 • pojazdów przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 • pojazdów do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych organizowanych na terenie miasta Częstochowy;
 • pojazdów przewożących paliwa i substancje techniczne niezbędne do funkcjonowania szpitali położonych na obszarze Częstochowy;
 • pojazdów przewożących do placówek położonych na obszarze Częstochowy artykuły szybko psujące się i środki spożywcze m.in: mięso i podroby jadalne, ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, produkty mleczarskie;
 • pojazdów przewożących leki i środki medyczne do placówek położonych na obszarze Częstochowy;
 • pojazdów przewożących paliwa lotnicze w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliw lotniczych do MPL Katowice Airport w Pyrzowicach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach – pod numerami telefonów:
 • (32) 428 81 53 – po usłyszeniu sygnału należy wybrać 1 lub poczekać na połączenie,
 • (32) 428 81 50 – po usłyszeniu sygnału należy wybrać 223 lub 224,
lub na stronach internetowych pod linkami: link1; link2.

Mapa dróg objętych zakazem.Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki.


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016