naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
ŚDM - INFORMACJE
05.07.2016


Informacja o miejscach przekraczania granicy
polsko - słowackiej.    Od 21 czerwca br. obowiązuje rozporządzenie MSWiA z 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2016 r., poz. 840)

Przewiduje ono, że w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Kontrolę graniczną osób, zgodnie z ww. rozporządzeniem, przywraca się tymczasowo:
 1. na granicy państwowej z Republiką Czeską;
 2. na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;
 3. na granicy państwowej z Republiką Litewską;
 4. na granicy państwowej z Republiką Słowacką;
 5. w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;
 6. w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen (w odniesieniu do KaOSG, jest to port lotniczy w Krakowie – Balicach).
Rozporządzenie wskazuje przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych.

Na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką wskazano 60 takich przejść granicznych, przy czym w terytorialnym zasięgu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pozostaje 35 przejść granicznych, w których dozwolone będzie przekraczanie granicy państwowej w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Są to przejścia graniczne w miejscowościach:
 • Konieczna
 • Wysowa – Zdrój – Regetovka
 • Blechnarka Wysowa – Zdrój – Cigel’ka
 • Muszynka
 • Muszyna – Plaveč
 • Leluchów
 • Muszyna – Legnava
 • Żegiestów – Sulin (zn. gr. II/33/4)
 • Wierchomla
 • Piwniczna – Zdrój – Mnišek nad Popradom
 • Piwniczna
 • Piwowarówka
 • Eliaszówka
 • Jaworki – Litmanowá
 • Jaworki – Stránany Szlachtowa
 • Szczawnica – Lesnica (zn. gr. II/91)
 • Szczawnica – Lesnica (zn. gr. II/94)
 • Sromowce Niżne
 • Sromowce Wyżne
 • Niedzica
 • Kacwin
 • Łapszanka
 • Jurgów
 • Łysa Polana
 • Rysy
 • Góra Magura
 • Chochołów
 • Chochołów (zn. gr. III/1)
 • Chyżne
 • Winiarczykówka
 • Przywarówka
 • Babia Góra
 • Zawoja – Czatoża.
Zakres przywracanej kontroli granicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w RP w Warszawie, wizytą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Tymczasowa kontrola Graniczna realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale do kontroli granicznej oraz pojazdy specjalistyczne (tzw. Schengenbusy), które są wyposażone w specjalistyczny sprzęt i dostęp do baz danych, umożliwiających przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.

Wszystkie osoby powinny być przygotowane na konieczność posiadania i okazywania odpowiednich dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu na terytorium RP.

W przypadku obywateli RP i innych Państw z tzw. Strefy Schengen, w razie kontroli granicznej, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport albo dowód osobisty).

Przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom jest wykroczeniem wskazanym w art. 49 a Kodeksu wykroczeń, niemniej jednak w przypadku ujawnienia osób, które przekroczyły granicę państwową wbrew przepisom, w szczególności poza wyznaczonymi przejściami granicznymi (np. może to dotyczyć osób uprawiających turystykę, sporty, rolników itp.), a nie wystąpiły negatywne okoliczności związane z Szczytem NATO i ŚDM, rozważane będzie w pierwszej kolejności zastosowanie środków, o których mowa w art. 41 Kodeksu wykroczeń (tj. pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie lub zastosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego).źródło: Karpacki Odział Straży Granicznej


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016