naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
¦DM - INFORMACJE


27.07.2016
¦DM - Rozporz±dzenie zmieniaj±ce - zakaz powyżej 12 ton więcej...

22.07.2016
¦DM - Rozporz±dzenie zmieniaj±ce - zakaz przewozu ADR więcej...

22.07.2016
¦DM - Zakaz ruchu pojazdów o masie przekraczaj±cej 12 ton więcej...

22.07.2016
¦DM - Przydatne mapy więcej...

19.07.2016
¦DM - Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych - ¦więtokrzyskie więcej...

15.07.2016
¦DM - Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych - ¦l±skie więcej...

12.07.2016
¦DM - Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych - Małopolskie więcej...

05.07.2016
¦DM - Informacja o miejscach przekraczania granicy polsko - słowackiej
więcej...

28.06.2016
¦DM - Strefy ograniczeń ruchu więcej...

15.06.2016
¦DM - drogi rekomendowane więcej...ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urz±d Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016