naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Telefoniczny

trojkat Numery Rachunków

Informacja 


o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego.
       Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004) informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przekazał nieodpłatnie na czas nieoznaczony Gminie Myślenice samochód: Ford Transit o nr rej. KR 9Y542, Powiatowi Miechowskiemu, Fiat Ducato o nr rej. KR 439HW, Gminie Jerzmanowice-Przeginia, Fiat Ducato o nr rej. KR 0721T oraz Gminie Niepołomice samochód: Fiat Ducato o nr rej.KR 9Y541.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury 

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
epuap
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020