naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI.


Znak sprawy: SAT.272.02.2019.
Data zamieszczenia: 28.06.2019r.


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje o wszczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Świadczenie usług ochrony Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie”

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)- zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019