naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu
składników rzeczowych majątku ruchomego

    Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przekazał nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu Gminie Miechów samochód: Renault Master o nr rej. KR 041YJ oraz Gminie Gdów samochód: Skoda Octavia o nr rej. KR 802GE.ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019