naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków

Informacja o wyniku naboru - Edycja XVIII
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
ul. Bratysławska 5
31-201 Kraków


Wydział Inspekcji Oddział Chrzanów

Stanowisko:  aplikant 

Imię i Nazwisko: PIOTR DUDEK
Miejsce zamieszkania: Nowa Góra
ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017