naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


Znak sprawy: SAT.272.01.2018.
Numer ogłoszenia: 622627-N-2018

Data zamieszczenia: 27.09.2018r.


Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.

 

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury 

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017