naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Ogłoszenie - radca prawny.       
    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie nawiąże współpracę (w formie umowy zlecenia) z radcą prawnym w zakresie:
  • udzielania na piśmie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień i konsultacji ustnych w zakresie stosowania prawa w WITD Kraków;
  • przygotowywania projektów umów, wewnętrznych aktów prawnych WITD Kraków (zarządzeń, regulaminów), pism okólnych;
  • wykonywania innych czynności z tematyki prawnej wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2017.1870 z późn. zm.)
Ilość godzin – do 4 h miesięcznie (wynagrodzenie do uzgodnienia – więcej informacji pod numerem 12 416 51 38).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie skanów swojego CV wraz numerem kontaktowym oraz stosownych dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia na adres mailowy: sekretariat[małpa]krakow.witd.gov.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018