naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery RachunkówKontaktWojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

ul. Bratysławska 5; 31-201 Kraków

tel. (12) 416 51 20; fax (12) 416 51 30
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skrzynka ePUAP: /dft5e790qk/skrytka
Skrzynka WITD Egzekucja: /dft5e790qk/egzekucja
Delegatura Południowa GITD - FOTORADARY

ul. Bratysławska 5; 31-201 Kraków

fotoradary, e-myto: tel. (22) 220 41 41
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.Telefoniczny Dyżur u Inspektorów

pod numerem tel. (012) 416 51 22
w poniedziałki w godzinach 8:30 - 15:00Oddział zamiejscowy w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
(w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie)


Oddział zamiejscowy w Nowym Sączu
ul. Grottgera 50
(w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu)

Oddział zamiejscowy w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1
(w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu)

Oddział zamiejscowy w Chrzanowie
ul. Jordana 7
(w budynku Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie)Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

Obowiązek Informacyjny realizowany na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125)
 
Administrator:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby: ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków, tel. 12 416 51 20 , adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.
 

Inspektor ochrony danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych - panią Julią Szablowską, adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.


• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji przez Administratora ustawowych obowiązków, o których mowa w szczególności w art. 56, 80 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 100 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tj. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych.
 
• W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

• W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

więcej informacji

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020