naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery RachunkówFOTORADARY
   
Delegatura Południowa
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

ul. Bratysławska 5; 31-201 Kraków
tel. (22) 220 41 41

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

Przyjmowanie stron: Pn-Pt 8:00-15:00

CANARD - więcej informacjiNaczelnikiem Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest mgr inż. Piotr Marzec
 
Piotr Marzec
Jest absolwentem Prywatnej Wyższej
Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu.
Ukończył szkolenie na inspektora
transportu drogowego w 2003 roku,
w drugiej grupie szkolonych inspektorów.
Naczelnik Wydziału Inspekcji od
2010 roku. Od 07.02.2012r. Naczelnik
 Wydziału Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Delegatury
Południowej GITD. 

Odznaczenia: odznaczony odznaką honorową "ZASŁUŻONY DLA TRANSPORTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018