naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery RachunkówE-MYTO
   
Sekcja Południowa
Biuro Elektronicznego Poboru Opłat
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

ul. Bratysławska 5; 31-201 Kraków
tel. (22) 220 41 41

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 6:00-14:00

Przyjmowanie stron: Pn-Pt 8:00-14:00

ELEKTRONICZNY SYSTEM POBORU OPŁAT (E-MYTO)Kierownikiem Sekcji  Południowej
Biura Elektronicznego Poboru Opłat
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
jest mgr inż. Magdalena Bryk


Jest absolwentką Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Szkolenie na inspektora
ruchu drogowego odbyła w 2012 roku,
w piątej grupie szkolonych inspektorów.
Od 01.02.2016r. kieruje pracami Sekcji
Południowej zajmującej się kontrolą
prawidłowości uniszczania opłaty
elektronicznej.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018