naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków

Aktualności
10.07.2020Akcja "DYMOMIERZ".   W dniu 9 lipca 2020 r. na terenie woj. małopolskiego, została przeprowadzona akcja ukierunkowana na weryfikację spełniania dopuszczalnych norm emisji spalin w pojazdach.


Przeprowadzono łącznie 43 pomiary, ujawniając jeden przypadek na terenie miasta Krakowa, że pojazd przekraczał dopuszczalne normy emisji spalin, co skutkowało nałożeniem 500 zł mandatu karnego na kierowcę oraz usunięciem pojazdu na parking strzeżony.W trakcie powyższej akcji kontrolowano także stan techniczny pojazdów, jak również uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych.


Zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny, na kierowców nałożono łącznie 10 mandatów karnych oraz wszczęto 3 postępowania administracyjne zagrożone łączną karą pieniężną 6000 zł za brak aktualnych badań technicznych.


Ponadto, ujawniono przewóz ładunku pojazdem, który przekraczał dopuszczalną masę całkowitą o 3950 kg. Pojazd został uśnięty na parking, a kierowcę ukarano mandatem karnym.
ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkatMałopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury 

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
epuap
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020