e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków

Aktualności
09.06.2020Akcja "DYMOMIERZ".    W dniu 8 czerwca 2020 r. na terenie miast woj. małopolskiego, tj. w Krakowie, Tarnowie, Bochni, Nowym Sączu, Krynicy Zdroju, Nowym Targu, Zakopanem, Chrzanowie, Oświęcimiu została przeprowadzona akcja pod kryptonimem „DYMOMIERZ”.


Działania kontrolne inspektorów ITD były ukierunkowane na weryfikowanie, czy kontrolowany pojazd spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych norm emisji spalin.


Przeprowadzono łącznie 57 pomiarów, nie stwierdzając, aby normy zadymienia spalin zostały przekroczone. W trakcie powyższej akcji kontrolowano także stan techniczny pojazdów, jak również uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny, na kierowców nałożono łącznie 26 mandatów karnych oraz wszczęto 9 postępowań administracyjnych zagrożonych karą pieniężną za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.


Ujawniono również 2 przypadki ingerencji w stan licznika kilometrów (drogomierz), czego skutkiem było wezwanie na miejsce kontroli funkcjonariuszy Policji, którzy będą prowadzili dalsze czynności w tym zakresie.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkatMałopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury 

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
epuap
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020