e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków

Aktualności
29.05.2020Pojazd za ciężki, a kierowca bez uprawnień.    W dniu 28.05.2020 w miejscowości Rdzawka na drodze krajowej nr 47, małopolscy inspektorzy zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, którym przewożono 12 ton drewna ułożonego poprzecznie.


Już z dokumentów przewozowych wynikało, że została przekroczona dopuszczalna ładowność pojazdu. W związku z powyższym, dokonano ważenia pojazdu stwierdzając przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 3,7 tony oraz przekroczenie dopuszczalnego nacisku na podwójną oś napędową o 2,6 tony.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 2000 zł, a pojazd usunięto na parking strzeżony. Dodatkowo, kierowcę ukarano mandatem karnym za niezabezpieczenie ładunku na pojeździe przed zmianą położenia. Ponadto, kierowca wykonywał przewóz drogowy bez wymaganego szkolenia, badań lekarskich i psychologicznych oraz zaświadczenia na przewóz rzeczy na potrzeby własne.


W tym samym dniu i miejscu dokonano ważenia pojazdu dostawczego, którym przewożone były napoje alkoholowe z Nowego Targu do Jordanowa.

W tym przypadku pomierzona masa całkowita pojazdu z towarem wyniosła 7800 kg. Sam ładunek ważył 4825 kg przy dopuszczalnej ładowność 525 kg, w związku z czym dopuszczalna ładowność została przekroczona o aż 819 % !!!


Nieodpowiedzialnego kierowcę ukarano mandatem karnym, a pojazd został usunięty na parking strzeżony.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkatMałopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury 

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
epuap
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020