e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków

Aktualności
20.05.2020Akcja ważenie.    W dniu 19 maja 2020r. na terenie miasta Krakowa, małopolscy inspektorzy wspólnie z pracownikami Zarządu Miasta Dróg Krakowa przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na ważenie pojazdów oraz przestrzeganie przez kierowców znaków drogowych zakazu wjazdu o określonej rzeczywistej masie całkowitej i zakazie wjazdu dla samochodów ciężarowych.


W wyniku powyższych działań skontrolowano 14 pojazdów, ujawniono 3 pojazdy, które przekroczyły dopuszczalną ładowność o ponad: 5t., 3t. i 700kg. W dwóch przypadkach stwierdzono także przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu oraz przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu. Za powyższe naruszenia przewoźnikom grozi kara pieniężna w łącznej wysokości 18500 zł.

Na kierowców zostało nałożonych 10 mandatów karnych o łącznej kwocie 2100 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkatMałopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury 

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
epuap
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020