e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków





Aktualności




18.05.2020



Ważenie w Zakopanem.



    W dniu 18.05.2020r. w miejscowości Poronin małopolscy inspektorzy zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, którym przewożony był ładunek sypki w postaci piasku.


W związku z podejrzeniem, że samochód może być przeciążony pilotowano go do Zakopanego w celu określenia szczegółowych parametrów na automatycznej wadze.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono m.in., że kierujący pomimo wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy, nie rejestrował swojego czasu pracy za pomocą urządzenia rejestrującego tachografu. Ponadto ujawniono:
  • tachograf zainstalowany w pojeździe nie został poddany wymaganemu sprawdzeniu;
  • brak aktualnych badań technicznych pojazdu;
  • brak wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 3,25 t. 
  • przekroczenie dopuszczalnego nacisku na pojedynczą oś napędową o 2,95 t.
Kierujący został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2500 zł, zatrzymano dowód rejestracyjny, a pojazd usunięto na parking strzeżony do czasu rozładunku. Dodatkowo, za powyższe nieprawidłowości przedsiębiorcy grozi kara pieniężna w wysokości 26500 zł, załadowcy 15000 zł, a osobie zarządzającej w firmie transportowej 500 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkatMałopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury 

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
epuap
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020