e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
11.03.2020Przeciwdziałanie degradacji dróg.     W dniu 10 marca br., małopolscy inspektorzy na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Rudawa, zatrzymali do kontroli pojazd służący do przewozu betonu z pompą, wobec którego istniało podejrzenie, że może być przeciążony.


W związku z powyższym dokonano szczegółowego ważenia pojazdu, które wykazało:
  • Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 7,4t;
  • Przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej o 6t;
Wobec powyższego na przedsiębiorcę wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 15000zł, kierującego ukarano mandatem karnym w kwocie 400zł. Ponadto, ujawniono także naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym na kwotę 1800zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020