e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
09.03.2020Magnes w rękach małopolskiej inspekcji.     Małopolscy inspektorzy w dniu 4 marca br., na przejściu granicznym w Chyżnem (droga krajowa nr 7) zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika.


Podczas analizy danych zawartych w pamięci tachografu i na karcie kierowcy inspektor kontrolujący nabrał podejrzeń, że kierowca będący zarazem przewoźnikiem nie zarejestrował wszystkich danych o ruchu pojazdu podczas realizowanego przewozu.

Okazało się, że w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym kontrolę jechał na „magnesie”. Pomimo tego, że pojazd się poruszał na karcie kierowcy rejestrowany był odpoczynek.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 10 000zł, zatrzymano magnes i przekazano sprawę ingerencji w pracę drogomierza przekazano Policji.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020