e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
05.03.2020Dwa nieprzykryte pojazdy z ziemią.     W środę 4 marca br., małopolscy inspektorzy prowadzący czynności kontrolne w powiecie miechowskim zwrócili uwagę na dwa nieprzykryte samochody ciężarowe.


W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów, pojazdy zostały skierowane do stanowiska ważenia w miejscowości Brzuchania (droga krajowa nr 7).

Po dokonaniu ważenia pojazdów, stwierdzono w jednym przypadku:
  • rzeczywistą masę całkowitą pojazdu z ładunkiem: 37,1t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 32t o wartość 5,1t, tj. o 16%;
  • rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej: 23,75t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 18t o wartość 5,75t, tj. o 32%.
Natomiast w drugim stwierdzono:
  • rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej wyniósł 21,9t, zatem przekraczający wartość przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 18t, o wartość 3,9t, tj. o 21,67%.
  • rzeczywistą masę całkowitą pojazdu z ładunkiem: 34,3t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 32t, o wartość 2,3t, tj. o 7,2%
Pojazdy należały do tego samego przewoźnika. Wobec powyższego na przewoźnika oraz załadowcę wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą w wysokości 68 tyśięcy złotych.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020