e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
31.01.202040 ton na 4 osiach.     W środę 29 stycznia br., małopolscy inspektorzy na drodze krajowy nr 79 w miejscowości Rudawa, zatrzymali do kontroli 4-osiowy pojazd należący do polskiego przewoźnika.


W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów, dokonano ważenia pojazdu, które wykazało:
  1. rzeczywistą masę całkowitą pojazdu z osprzętem: 40 t - zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 32t o wartość 8t, tj. o 25%;
  2. rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej o kołach bliźniaczych 24,4t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną dla podwójnej osi napędowej o zawieszeniu mechanicznym o wartość 6,4t, tj. o 35,55%.
Wobec powyższego na przedsiębiorcę wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 25 000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020