e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
27.01.2020Nienormatywny i bez badań technicznych.     W czwartek 23 stycznia br., w Krakowie na ul. Pasternik, został zatrzymany do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika.


W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów, dokonano ważenia pojazdu stwierdzając:
  1. rzeczywistą masę całkowitą pojazdu członowego wraz z ładunkiem: 51,8 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 40,0 t o wartość 11,8 t, tj. o 29,5 %;
  2. nacisk podwójnej osi napędowej pojazdu samochodowego wyniósł 23,8 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 19,0 t o wartość 4,8 t, tj. o 25,3%;
  3. długość zespołu pojazdów wraz z ładunkiem po uwzględnieniu przyjętej w procedurze tolerancji wyniosła 19,4 m, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej długości zespołu pojazdów o 0,65 m.
Oprócz braku zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego stwierdzono brak aktualnych badań technicznych pojazdu ciężarowego. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1 000 zł, suma kar na przedsiębiorcę i osobę zarządzającą wyniosła 29 500 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2020