e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
05.08.2019Triada naruszeń.     Małopolscy inspektorzy w poniedziałek 5 sierpnia br., na przejściu granicznym w Chyżnem zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do słowackiego przewoźnika. Kontrolujący inspektor nabrał podejrzeń, że do tachografu może być podłączone niedozwolone urządzenie służące do fałszowania czasu pracy.


W związku z powyższym pojazd skierowano do serwisu tachografów, i tu przypuszczenia inspektorów okazały się trafne. Kierowca wyjaśnił, że nic nie wiedział o istnieniu takiego wyłącznika gdyż pojazd został nabyty przez przedsiębiorstwo około 3 miesiące wcześniej. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy może być fakt, że kierowca w dniu kontroli posługiwał się dwoma kartami kierowcy – swoją i kolegi, natomiast 3 dni wcześniej prowadząc pojazd w załodze kierowcy prowadzili pojazd bez umieszczonych kart w tachografie.

W sumie naruszenia zostały wyliczone na kwotę 17 000 zł, Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019