e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
09.07.2019Manipulacje w tachografie, zbyt duży zbiornik paliwa
i przekroczone normy czasu jazdy i odpoczynku kierowcy.  W dniu 05.07.2018r. w miejscowości Pogórska Wola na drodze krajowej nr 94 Inspektorzy małopolscy inspektorzy przeprowadzili kontrolę zespołu pojazdów należącego do słowackiego przewoźnika, który wykonywał międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy z Niemiec do Słowacji.


W trakcie kontroli ustalono, że w samochodzie ciężarowym zamontowano urządzenie przeznaczone do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf. Kierowca mógł włączyć to urządzenie za pomocą kombinacji czynności, a następnie po wyłączeniu zapłonu ww. urządzenie automatycznie się dezaktywowało. Po wstępnej weryfikacji danych podczas kontroli drogowej, zespół pojazdów został skierowany do autoryzowanego serwisu tachografów celem zdemontowania nielegalnego urządzenia, gdzie ustalono, iż podłączone one zostało do łańcucha kinematycznego tachografu oraz do magistrali CAN samochodu ciężarowego. Ustalono ponadto, iż został przerobiony również nadajnik impulsów tachografu.


W związku z powyższym, wszczęto stosowne postępowanie administracyjne na przewoźnika zagrożone karą pieniężną w kwocie 12000 zł, a kierującego ukarano mandatem karnym w kwocie 2000 zł. Przewoźnik musiał ponadto dokonać naprawy instalacji elektrycznej pojazdu, jak również dokonać wymiany zmanipulowanych elementów tachografu cyfrowego, aby wykonać ponowną kalibrację urządzenia rejestrującego.


W dniu 8 lipca 2019 r. na przejściu granicznym w Chyżnem zatrzymano pojazd członowy przewoźnika Serbskiego, którym wykonywano międzynarodowy transport drogowy rzeczy na trasie Serbia- Polska (przewóz ładunku o masie ponad 20 ton). W trakcie kontroli stwierdzono, że kierujący w okresie ostatniego miesiąca, wykonując międzynarodowy transport drogowy rzeczy wielokrotnie poruszał się pojazdem bez umieszczonej w tachografie karty kierowcy, aby ukryć swój rzeczywisty czas pracy. Było to na trasie Rosja-Ukraina-Rumunia-Serbia. Analiza danych wykazała kilkukrotne skrócenia dziennego czasu odpoczynku, przekroczenia okresu jazdy dziennej, przekroczenie czasu jazdy bez przerwy, skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku.


Mając na uwadze powyższe, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie zagrożone karą ograniczoną do 12000 zł, a kierowcę ukarano mandatem karnym 2000 zł. Dodatkowo stwierdzono, że kontrolowany pojazd członowy posiadał zbiorniki paliwa o wielkości przekraczającej wartość określoną w przepisach ADR. Ciągnik posiadał zbiorniki o poj. 1500 litrów, a naczepa 200 litrów, co skutkowało wszczęciem postępowania o nałożeniu kary w kwocie 2000 zł.Ponadto, w kolejnej kontroli 8 lipca 2019 r., zatrzymano pojazd członowy przewoźnika węgierskiego (przejazd pustym pojazdem z Polski do Węgier po rozładunku w Tymbarku), który został skierowany do serwisu tachografów, gdzie potwierdziły się przypuszczenia inspektorów, tj. został wykryty wyłącznik tachografu umieszczony w impulsatorze. Zdemontowano niedozwolone urządzenie, wykonano nową kalibrację, a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie zagrożone karą 11000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019