e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
18.06.2019Społeczna Rada Konsultacyjna z dnia 17 czerwca 2019r.  W dniu 17 czerwca br. w siedzibie WITD w Krakowie, podobnie jak w latach poprzednich odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Strony Społecznej tj.: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja”, Krakowskiej Izby Turystyki, Krakowskiej Izby Administracji Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Ze strony Inspekcji w spotkaniu uczestniczyli: Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, a także Naczelnicy Wydziału Inspekcji.


Spotkanie poświęcono przede wszystkim omówieniu prawnych i praktycznych aspektów zmian przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, a także rozwiązań dotyczących geolokalizacji przemieszczeń wyrobów. Ponadto przedstawiono krótkie podsumowania wyników kontroli przeprowadzanych przez poszczególne instytucje, statystyki, dotyczące nieprawidłowości podczas wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019