e
naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
09.04.2019Za dużo paliwa.    W dniu 08.04.2019 na przejściu granicznym w Chyżnem, małopolscy inspektorzy zatrzymali ciągnik siodłowy z naczepą przewoźnika z Macedonii, którym transportowano 22500 kg ładunku z Macedonii do Polski.


W trakcie kontroli okazało się, że jednostka transportowa wyposażona jest w zbiorniki paliwa o pojemności przekraczającej dopuszczalne 1500 litrów określone przepisami umowy europejskiej o przewozie towarów niebezpiecznych ADR. Na ciągniku siodłowym zamontowano dwa zbiorniki paliwa o pojemności 710 litrów każdy, natomiast na naczepie zamocowany był na stałe i połączony z agregatem chłodniczym zbiornik o pojemności 240 litrów. Łączna pojemność zbiorników to 1640 litrów.


Wobec powyższego wszczęto postępowanie zagrożone karą 2000 zł z tytułu wykonywania przewozu pojazdem wyposażonym w zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną w przepisach ADR dla jednostki transportowej, a kierującemu zakazano dalszej jazdy tak skonfigurowanym pojazdem członowym.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2019