naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
08.11.2018
W ciągu dwóch dni dwa przypadki manipulacji w tachografy.


 
    W dniu 7 i 8 listopada 2018r., małopolscy inspektorzy ujawnili aż 2 przypadki manipulacji w urządzenie rejestrujące czas jazdy i odpoczynku (tachograf):

  • w trakcie kontroli przewoźnika macedońskiego stwierdzono, że kierujący od dnia 11.10.2018r., do chwili kontroli czyli do dnia 08.11.2018r., nie rejestrował za pomocą tachografu wszystkich danych o ruchu pojazdu prędkości, przebytej drodze i aktywności kierowcy. Powodem powyższego stanu rzeczy był fakt użycia zamontowanego w pojeździe wyłącznika tachografu przez kierującego na trasie Turcja -Polska. Dokonano sprawdzenia sposobu działania wyłącznika, które polegało na przyłożeniu magnesu do wyświetlacza radioodbiornika samochodowego będącego na wyposażeniu pojazdu. Następnie pojazd skierowano do uprawnionego warsztatu, gdzie potwierdzono manipulację. Kierującego ukarano mandatem karnym w wysokości 2 000zł oraz wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 12 000zł
  • u polskiego przewoźnika przewożącego stal ujawnili fakt, iż kierowca posługiwał się magnesem celem zafałszowania zapisów tachografu, w związku ze stwierdzonym naruszeniem wszczęto postępowanie administracyjne na kwotę 10 000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018