naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
30.10.2018
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.


 
    W dniu 26 października 2018r., inspektorzy ITD wspólnie z Policją i pracownikami Urzędu Miasta Krakowa, przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowanych na zwalczanie nieuczciwej konkurencji i szarej strefy w przewozach osób na terenie miasta Krakowa.


W trakcie ww. działań ujawniono przypadek wykonywania transportu osób taksówką bez licencji uprawniającej do wykonywania takich przewozów na terenie miasta Krakowa.

W związku z powyższym, wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w kwocie 12 000 zł, a w stosunku do kierowcy został skierowany wnioski o ukaranie do Sądu.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018