naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
27.09.2018
Przewóz odpadów bez oznakowania.


 
    W dniu 26.09.2018r. w miejscowości Tarnów na zjeździe z autostrady A4, małopolscy inspektorzy zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym rumuński przewoźnik wykonywał transgraniczny transport odpadów o kodzie „17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03”(wg rozporządzenia (WE) NR 1013/2006).


Kontrolowany przewóz wg. okazanych dokumentów przewozowych wykonywany był na trasie Niemcy – Rumunia.


W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, że kontrolowany pojazd nie posiada wymaganego oznakowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

1. W przypadku środków transportu,(…), przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego w § 9 dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą:

1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
2) na której umieszcza się wielką literę "A" koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

2. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.

3. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.


4. Wzór oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.W związku z powyższym na przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 10000 zł.

Kierowcy zakazano dalszej jazdy do momentu właściwego oznakowania pojazdu.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018