naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
24.09.2018
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.


 
    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie w okresie od 16.09 – 22.09.2018 roku brał udział w odchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, których celem jest promocja zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z pojazdów na rzecz przyjaznych dla środowiska form komunikacji.


Działania Inspekcji Transportu Drogowego polegały na wyeliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów, które emitują spaliny przekraczające dopuszczalne normy oraz ich stan techniczny ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego tj. wycieki płynów eksploatacyjnych.

W powyższych działaniach przeprowadzono ponad 200 kontroli stanu technicznego, w 81 przypadkach wobec pojazdów, co do których zachodziło podejrzenie zanieczyszczenia środowiska poprzez przekroczenie norm emisji spalin, dokonano pomiarów z wykorzystaniem dymomierza i analizatora spalin.


W 1 przypadku ujawniono przekroczenie norm emisji spalin, a w 7 stwierdzono nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych.

Za powyższe nieprawidłowości zostały zatrzymane dowody rejestracyjne oraz wycofano pojazdy z ruchu drogowego, a kierowców ukarano mandatami karnymi.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018