naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
31.07.2018Przeciwdziałania degradacji dróg na terenie miasta Krakowa.


 
    W dniu 31.07.2018r. podczas prowadzenia działań kontrolnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie degradacji dróg przez pojazdy ciężarowe na terenie miasta Krakowa, inspektorzy zatrzymali do kontroli pojazd, co do którego zachodziło uzasadnione podejrzenie, że może być przeciążony.


W związku z powyższym, dokonano szczegółowych pomiarów na specjalnym stanowisku służącym do ważenia pojazdów znajdującym na ul. Księcia Józefa.

Stwierdzono:
  • rzeczywistą masę całkowitą pojazdu z ładunkiem: 38,1 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną o 6,1 t.;
  • rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej 24,5 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną o 6,5 t.;

Za przekroczenie dopuszczalnych parametrów pojazdu wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 15 000 zł. Kierowca za złamanie zakazu ograniczenia tonażu został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł i 2pkt. karnymi.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018