naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
25.07.2018Nieprawidłowości przy wykonywaniu przewozów osób
na liniach regularnych.


 
    Małopolscy inspektorzy przeprowadzili 2 kontrole autobusów wykonujących przewozy na liniach regularnych wykorzystując możliwość kontroli jako inspektor nieumundurowany.


W pierwszym przypadku stwierdzono, że kierujący na całej trasie przewozu nie wydał żadnego biletu pasażerom oraz wysadzał pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy. Ponadto, kierowca nie posiadał kompletnej dokumentacji czasu pracy, oraz wielokrotnie przekraczał czas jazdy bez wymaganej przerwy. Kierowcę ukarano mandatem karnym, a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne na kwotę 7450 zł.

Podczas drugiej kontroli stwierdzono liczne naruszenia norm czasu prowadzenia pojazdu i wymaganych odpoczynków. W tym przypadku kierowca prowadził pojazd przez 9 dni nie odbierając wymaganego tygodniowego odpoczynku. Najbardziej rażącym naruszeniem było prowadzenie pojazdu przez ponad 8 godzin bez wymaganej przerwy. Dodatkowo inspektorzy mieli zastrzeżenia do stanu technicznego pojazdu tj. ujawnili: pękniętą szybę czołową i nadmiernie zużyty bieżnik opon, za co został zatrzymany dowód rejestracyjny.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne na kwotę 5600 zł. Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że prowadzenie pojazdu bez wymaganych przerw i odpoczynków stwarza zagrożenie dla pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018