naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
20.04.2018


Wizyta inspektorów w szkole.
    W dniu 18 kwietnia 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie oraz pracownicy Sekcji Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odwiedzili Technikum nr 1 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie gdzie przeprowadzili wykład dla uczniów w zawodzie technik spedytor.


Młodzież zapoznano z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi przewóz drogowy.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie dowiedzieli się na czym polega kontrola drogowa oraz poznali organizację i zadania Inspekcji Transportu Drogowego oraz metody pracy inspektorów. Uczniowie obejrzeli również prezentację dotyczącą Krajowego Systemu Poboru Opłat obowiązującego na drogach krajowych.


Dokonano również prezentacji sprzętu jakim na co dzień posługuje się Inspekcja Transportu Drogowego.ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018