naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
06.04.2018


Kontrola zezwoleń międzynarodowych.    Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie od stycznia do marca 2018 roku ujawnili 17 przypadków wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.


Skutkowało to nałożeniem kar na przedsiębiorców o łącznej wartości 164 000 zł, a kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w kwocie 11 750 zł. Zezwoleń nie posiadali przewoźnicy z krajów takich jak: Serbii, Rosji, Turcji, Białorusi, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Rumunii, Bułgarii oraz Litwy.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu będzie kontrolował, czy wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018