naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
16.03.2018


Ingerencje w układ oczyszczania spalin.    W dniu 13 i 14 marca 2018 roku, małopolscy inspektorzy ujawnili aż 6 przypadków ingerencji w układ oczyszczania spalin AdBlue.


Na przejściu granicznym Chyżne dokonano kontroli 5 pojazdów przewoźników zagranicznych, 3 pojazdy z Serbii 2 z Białorusi i 1 z Ukrainy.
  • Dwaj Serbowie wykonywali przewóz Serbii do Polski po około 22 tony ładunku, w obydwu przypadkach stwierdzono niesprawność układu SCR komputer wskazywał na awarie układów i brak dostępu do poziomu płynu Adblue. Kierowców ukarano mandatami karnymi w kwocie 200 zł, a pojazdy zostały wycofane z ruchu drogowego.
  • 3 Serb wykonujący przewóz z Polski do Serbii 18 ton ładunku pojazdem DaF miał zamontowany emulator Adblue w skrzynce bezpieczników. Kierowca otrzymał mandat karny w kwocie 500 zł, zatrzymano dowód rejestracyjny oraz zdemontowano nielegalne urządzenie.
  • U 2 przewoźników Białoruskich wykryto emulatory AdBlue i wyłączony system oczyszczania spalin, kierowcy otrzymali mandat karny w kwocie łącznej 1000zł, pojazdy zostały wycofane z ruchu drogowego.
  • Przewoźnik ukraiński realizował przewóz ładunku w ilości 4 ton mebli z Ukrainy do Austrii tranzytem przez Polskę. Wykryto zamontowany emulator z możliwością przełączania pomiędzy emulatorem, a prawidłowym działaniem układu za pomocą jednego przełącznika. Po zatrzymaniu na wskaźniku poziomu Adblue kierowca miał ½ baku. Po powrocie inspektora do kontrolowanego pojazdu celem weryfikacji działania układu wskaźnik pokazywał już ¼ poziomu płynu. Kierowca jechał na wyłączonym Adblue, w czasie kontroli przełączył układ w pozycję poprawnego działania i prawidłowego poziomu płynu. Kierowca otrzymał mandat karny w kwocie 500 zł i wycofano pojazd z ruchu drogowego.

Dodatkowo analiza dokumentów i danych z karty kierowcy wykazała, że ukraiński kierowca posługiwał się cudzą kartą kierowcy prowadząc między innymi pojazd przez 10 godzin bez jakiejkolwiek przerwy oraz dokonał wielokrotnych skróceń dziennego czasu odpoczynku i przekroczenia jazdy dziennej. Wobec powyższego wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone kara 10000 zł a kierowcę dodatkowo ukarano mandatem karnym w kwocie 2000zł.


ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018