naglowek
 
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
12.03.2018


Wizyta w szkole.    W dniu 8 marca 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie odwiedzili Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, gdzie przeprowadzono wykład dla uczniów w zawodzie technik spedytor.


Młodzież zapoznano z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi przewóz drogowy oraz dokumentami i formularzami stosowanymi w tym przewozie, w szczególności ustawy o transporcie drogowym, rodzajami zezwoleń, wymaganiami związanymi z przewozem ładunków niebezpiecznych, żywności oraz zwierząt.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie dowiedzieli się na czym polega kontrola drogowa oraz jaką odpowiedzialność ponosi osoba zarządzająca transportem.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2018