naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
11.12.2017


Wspólne kontrole ITD i SG.    W dniach 6 – 9 grudnia 2017r., Małopolska Inspekcja Transportu Drogowego wspólnie z funkcjonariuszami z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na polsko-słowackim przejściu granicznym prowadziła całodobowe kontrole drogowe pojazdów.


Kontrole ukierunkowane były na weryfikację prawidłowości wykonywania międzynarodowego transportu drogowego przez przewoźników z poza UE ( kontrola zezwoleń) oraz zwalczania zagrożenia nielegalnego przerzutu cudzoziemców przewożonych trasą z Turcji przez Rumunię Czechy i/lub Słowację oraz Polskę do Niemiec.


W trakcie trwania ww. akcji ITD skontrolowała 45 pojazdów, wszczęto 11 postępowań administracyjnych na przewoźników na łączną kwotę 50 000 zł, nałożono 20 mandatów karnych na sumę 13 000 zł, zatrzymano 3 dowody rejestracyjne za niewłaściwy stan techniczny.


W jednym przypadku ujawniono wykonywanie przewozu drogowego przez rosyjskiego przewoźnika, bez wymaganego zezwolenia oraz z zamontowanym urządzeniem do fałszowania pomiaru emisji spalin (wyłączony system oczyszczania spalin AD BLUE). Pojazd został usunięty na parking.


Ponadto, w trakcie ww. działań inspekcyjnych w tureckim pojeździe wykryto podłączenie dodatkowych przewodów oraz urządzenia elektronicznego sterującą pracą tachografu. Uruchomienie tego urządzenia powodowało zakłócenie prawidłowej pracy tachografu w taki sposób, że podczas gdy pojazd znajdował się w ruchu rejestrował odpoczynek zamiast aktywności w postaci prowadzenia pojazdu przez kierującego.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017