naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
08.12.2017


Porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym.    W dniu 7 grudnia 2017r., Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podpisał porozumienie z Wydziałem Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowanym przez Panią Dziekan Prof. UEK dr hab. Inż. Wandą Kudełka.


Podpisanie porozumienia jest wynikiem uruchomienia na ww. Wydziale specjalności z zakresu transportu i spedycji.

Absolwenci tej specjalności będą mogli korzystać z fachowej wiedzy i doświadczenia inspektorów transportu drogowego podczas prowadzonych wykładów oraz odbywać praktyki w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie, co zapewne przyczyni się do ich rozwoju zawodowego.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017