naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
25.10.2017


Obchody 15-lecia działalności kontrolnej
Inspekcji Transportu Drogowego.     W dniu 23 października w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona obchodom 15 lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego, organizowana przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Transport Drogowego wraz z Delegaturą Południowa oraz Sekcją zamiejscową Biura Elektronicznego Poboru Opłat Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.


W tym uroczystym dniu mieliśmy przyjemność gościć Pana Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury i Budownictwa , Pana Marka Chodkiewicza - podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Inspektoratu Sanitarnego, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Straży Leśnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawicieli strony społecznej a także duchowieństwa.


W uroczystości głos zabrali: Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa, Pan Marek Chodkiewicz- podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Tadeusz Trzmiel zastępca Prezydenta Miasta Krakowa , Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Antoni Nosal pierwszy Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz Pan Piotr Litwiński Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja.


W trakcie uroczystości wręczono odznaki honorowe „zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, a także awanse na wyższe stanowiska.

Paweł Kucharczyk - Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego złożył podziękowania Inspektorom oraz pracownikom cywilnym Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego za ich codzienną pracę i zaangażowanie w obowiązki służbowe. Przekazał również podziękowania za współpracę innym służbom, dzięki którym skuteczność Inspekcji w egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa jest większa.

Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu Zespołu Orkiestry Reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017