naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
20.10.2017


Nieuczciwa konkurencja w przewozie osób.     W dniu 17 października 2017r., na terenie miasta Krakowa, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie zostali poproszeni przez funkcjonariuszy Policji o pomoc w zakresie kontroli pojazdu, którym kierowca wykonywał przewóz osób bez wymaganych uprawnień.


W trakcie inspekcji ustalono, że kierowca wykonywał usługę zarobkowego przewozu osób za pośrednictwem aplikacji łączącej pasażera z kierowcą, samochodem niespełniającym kryterium taksówki, co zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zabronione.

Wobec kierowcy/przedsiębiorcy obywatela Ukrainy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w kwocie 10000 zł.

Ponadto, wezwana na miejsce Straż Graniczna prowadzi postępowanie wobec kierującego pojazdem za prowadzenie działalności gospodarczej z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Ze względu na brak wpłacenia kaucji tytułem stwierdzonych naruszeń, pojazd został usunięty na parking strzeżony.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017