naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
31.07.2017


Kontrole pojazdów na autostradzie A4.   W dniach 26-28 lipca 2017r. na autostradzie A4 inspektorzy z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadzili wzmożone kontrole drogowe, ukierunkowane na wykrycie niedozwolonych manipulacji w urządzenia rejestrujące czas pracy i odpoczynku kierowców oraz kontrolę stanu technicznego pojazdów.W trakcie działań kontrolnych ujawniono trzy przypadki ingerencji w prawidłową pracę tachografów - wyłącznik tachografu, stosowanie magnesu w celu zafałszowania zapisów tachografu oraz prowadzenia pojazdu przez kierowcę, używającego cudzej karty kierowcy. Kontrole stanu technicznego pojazdów ujawniły m.in. dwa przypadki stosowania w pojazdach emulatorów Ad Blue (urządzenie służące do fałszowania pomiarów emisji spalin). Stwierdzono także rażące nieprawidłowości podczas przewozu ADR, gdzie za ujawnione naruszenia poniesie odpowiedzialność nie tylko przewoźnik, ale także nadawca towaru.


Wynik powyższych 3 dniowych działań, to:
  • 124 skontrolowane pojazdy;
  • 27 wszczętych postępowań administracyjnych na łączną sumę 24850 zł;
  • 42 nałożone mandaty karne na kierowców na kwotę 17450 zł;
  • 6 zatrzymanych dowód rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny;ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017