naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
25.05.2017


Zwalczanie szarej strefy w przewozach osób.


     W dniu 23 maja 2017r., inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie podczas prowadzenia działań kontrolnych ukierunkowanych na zwalczanie nieuczciwej konkurencji i szarej strefy w przewozach osób na terenie miasta Krakowa, zwrócili uwagę na taksówkę z podejrzeniem, że wykonuje zarobkowy przewóz osób bez stosownych do tego uprawnień.


W związku z powyższym, kierującego w/w pojazdem zatrzymano do kontroli i jak się okazało kierowca przewoził pasażerów nie posiadając licencji uprawniającej do realizowania takich przewozów na terenie miasta Krakowa.

Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 8 000 zł, a w stosunku do kierowcy został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017