naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
15.05.2017


Ciężki odpad.


     W dniu 11 maja 2017r., w miejscowości Rudawa na drodze krajowej nr 79, inspektorzy zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym przewożono 30 ton popiołu paleniskowego.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewóz w/w ładunku wymaga uzyskania stosownego zezwolenia na przewóz odpadów, którego przewoźnik nie posiadał.

Ponadto, mając na uwadze tak dużą ilość transportowanego ładunku, pojazd został poddany ważeniu stwierdzając następujące naruszenia: 
  • nacisk pojedynczej osi został przekroczony o 20,50%;
  • nacisk potrójnej osi naczepy został przekroczony o 10,63%;
  • rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów została przekroczona o 13,38%;
Za powyższe naruszenia wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 17 000zł, a kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 200zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017