naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
04.05.2017


Prezentacja działalności ITD.


    W dniu 25 kwietnia 2017 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie wzięli czynny udział w Dniu Otwartym w: Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy oraz Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.


W ZSCKU w Radoczy została przeprowadzona prelekcja mająca na celu zaznajomienie uczniów z pracą inspektorów oraz ze sposobem kontroli czasu pracy kierowców, przewożonych ładunków niebezpiecznych oraz pokazem wyposażenia samochodu inspekcyjnego.

Tematem przewodnim w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach było ,,Zagrożenia cywilizacyjne i zapobieganie ich w działaniu”. W obchodach uczestniczyły również inne jednostki służb mundurowych z regionu, w tym przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, GOPR, Straży Granicznej.

Inspekcja Transportu Drogowego miała przyjemność zaprezentować wyspecjalizowany sprzęt patrolowy wykorzystywany przez inspektorów w codziennej pracy.

Ponadto, w programie znalazły się prezentacje sprzętu pozostały służb z zakresu ratownictwa drogowego i górskiego. Odbył się również Turniej Młodzieżowych Drużyn OSP.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017