naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
06.04.2017


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałanie
degradacji dróg.


    W dniu 6 kwietnia 2017r., inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie miasta Krakowa zwrócili uwagę na samochód ciężarowy, którym był przewożony w nadmiarze ładunek sypki (ziemia).


Wobec powyższego, pojazd został skierowany na specjalny punkt kontrolny mieszczący się na ul. Księcia Józefa, gdzie dokonano szczegółowego ważenia. Przypuszczenia inspektorów okazały się jak najbardziej trafne, gdyż pojazd był przeciążony o ponad 20% w stosunku do dopuszczalnych parametrów.

Ponadto, w trakcie trwania inspekcji ujawniono:
  • realizowanie przewozu drogowego bez rejestracji przez kierowcę czasu pracy;
  • brak kalibracji tachografu;
  • wykonywanie przewozu drogowego przez kierującego nieposiadającego aktualnych badań lekarskich, psychologicznych oraz braku ukończenia kursu w zakresie przewozu rzeczy;
  • brak zaświadczenia/licencji na wykonywanie przewozu drogowego.
Mając na względzie w/w rażące naruszenie obowiązujących przepisów, w stosunku do przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 25 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 2000 zł i zakazano dalszej jazdy.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017