naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
24.02.2017


Z nogą w gipsie i niesprawnym autobusem szkolnym
przewoził dzieci.


       W dniu 24 lutego 2017 r., w miejscowości Zawoja Wilczna inspektorzy transportu drogowego z Oddziału w Nowym Targu zatrzymali do kontroli autobus szkolny, którym przewożonych było 15 dzieci do placówki oświatowej.


Wielkim zaskoczeniem dla inspektorów okazał się fakt, że kierowca prowadził autobus mając prawą nogę w gipsie, a obok fotela kierowcy były oparte kule inwalidzkie. Kierowca wyjaśnił, że pomimo przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzymał dyspozycję wykonywania przewozów od swojego szefa, narażając tym samym na niebezpieczeństwo przewożone dzieci oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Ponadto, po skrupulatnej kontroli inspekcyjnej okazało się, że w/w autobus jest niesprawny technicznie, tj. stwierdzono nadmierną korozję elementów podwozia, niesprawne światła „stop”, wycieki płynów eksploatacyjnych.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, inspektorzy zauważyli, że do tego samego Zespołu Szkół podjechał drugi autobus szkolny, który wzbudził podejrzenia w zakresie jego właściwego stanu technicznego. Jak się okazało podejrzenia były uzasadnione, gdyż kontrola wykazała, że pojazd posiada nadmierne ubytki powietrza z układu pneumatycznego, co może mieć wpływ na właściwe działanie układu hamulcowego. Autobusem tym przewożonych było 25 dzieci.

W obu opisanych powyżej przypadkach inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne zakazując także dalszej jazdy i przewożenia dzieci. Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w łącznej wysokości 1000 zł, a na osobę zarządzającą transportem zostało wszczęte postępowanie zagrożone karą 4000 zł.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie w trybie pilnym powiadomił właściwy Urząd Gminy o stwierdzonych nieprawidłowościach, celem podjęcia stosownych kroków, które zapobiegną w przyszłości takim przypadkom.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2017