naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
20.12.2016


Minister Andrzej Adamczyk na spotkaniu opłatkowym
w WITD Kraków.


       W poniedziałek 19 grudnia br. w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Inspektoratu oraz Delegatury Południowej w którym uczestniczył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Minister złożył życzenia świąteczno-noworoczne pracownikom Inspekcji Transportu Drogowego, również w imieniu premier rządu Beaty Szydło.


W spotkaniu uczestniczyli p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Michał Pierzchała oraz szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury i budownictwa Łukasz Smółka. Minister Adamczyk podziękował inspektorom za rok intensywnej pracy wspominając kontrole autokarów wyjeżdżających na ferie i wakacje, autobusów szkolnych i gimbusów dowożących dzieci do szkół, kontrole zezwoleń zagranicznych, bardzo duże zaangażowanie inspektorów w kontrole podczas Światowych Dni Młodzieży a w szczególności za codzienną walkę z szarą strefą i ochronę uczciwej konkurencji w transporcie. Minister zapewnił zebranych, że nie widzi innej alternatywy jak tylko funkcjonowanie Inspekcji jako samodzielnej instytucji z odpowiednimi uprawnieniami.

P.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur podziękował ministrowi Adamczykowi za nieustanne wsparcie udzielane Inspekcji Transportu Drogowego a pracownikom za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Spotkanie zwieńczone zostało wzajemnymi życzeniami z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku. Życzenia inspektorom złożył również pierwszy Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Antoni Nosal. 

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016