naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
28.10.2016


Wspólne działania z pracownikami Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Proszowicach.


   W związku z występującymi na terenie Polski przypadkami afrykańskiego pomoru świń (ASF), w dniu 27 października br. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie działając wspólnie z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Proszowicach przeprowadzili kontrole prawidłowości wykonywania przewozu żywych zwierząt.


Kontrole prowadzone były w rejonie Giełdy Rolnej w Proszowicach, a ich celem było zweryfikowanie stanu zdrowia transportowanej trzody chlewnej, warunków w jakich przewożone są zwierzęta, prawidłowości w dokumentacji towarzyszącej przewozowi jak również stanu technicznego wykorzystywanych środków transportu.

W wyniku prowadzonych czynności nie stwierdzono rażących nieprawidłowości mających wpływ na dobrostan zwierząt, a jedynie drobne uchybienia związane z nieodseparowaniem podczas transportu zwierząt różnych płci tj. loch od knurów.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016