naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
24.10.2016


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.


   W nocy z 21/22 października br. na terenie miasta Krakowa zostały przeprowadzone działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach okazjonalnych osób.


W akcji uczestniczyli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa.

Podczas powyższej akcji przeprowadzono 4 przejazdy kontrolne, w których ujawniono:
  • 4 x wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji – 4 x 8000 zł kary;
  • 1 x wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym – 1 x 8000 zł kary;
  • 4 x wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym – 4 x 8000 zł kary.
W wyniku w/w działań kontrolnych inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną kwotę 72 000 zł.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016