naglowek
 
 

trojkat Organizacja

trojkat Zadania Inspekcji

trojkat Ważne informacje

trojkat Kary Pieniężne

trojkat Dyżur Informacyjny

trojkat Numery Rachunków
Aktualności
14.10.2016


Porozumienie z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej.


    W dniu 12 października br. Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Paweł Kucharczyk podpisał z Komendantem Karpackiego Oddziału SG – ppłk SG Stanisławem Laciugą porozumienie o współdziałaniu.


Współdziałanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego obejmuje prowadzenie na terenie województwa małopolskiego wspólnych kontroli oraz służb w celu ochrony szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym, wymianę istotnych informacji, materiałów szkoleniowych, wzajemne prowadzenie szkoleń oraz udzielanie pomocy w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym.

ZGŁASZANIE AUTOBUSÓW
DO KONTROLI

trojkat Główny Inspektorat Transportu Drogowego

trojkat Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

trojkat Ministerstwo Infrastuktury i Budownictwa

trojkat Departament Służby Cywilnej

trojkat Elektroniczny system
poboru opłat (E-myto)
 
 epuap

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Kraków 2016